Евелина Славкова: Младежката безработица – кауза пердута

Евелина Славкова: Младежката безработица – кауза пердута

Статията е публикувана във вестник „Труд“ под същото заглавие Липсата на трудова заетост сред младите ще създава нови социални феномени. Има едно определение за днешните младежи, което описва идеално ситуацията, в която се намира цяло едно поколение – „несигурно...