+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg
Нагласи на българите спрямо Зелената сделка и употребата на изкуствен интелект (януари 2024)

Нагласи на българите спрямо Зелената сделка и употребата на изкуствен интелект (януари 2024)

Нагласи на българите спрямо Зелената сделка и употребата на изкуствен интелект (януари 2024) Българското общество възприема заплахата от глобалните климатични промени като реална и изразява опасения относно последиците, до които тези промени ще доведат. Запознатостта...
Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка (май 2021)

Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка (май 2021)

Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка (май 2022) 62% от българите смятат, че климатичните промени са реална заплаха за човечеството. 3/4 от обществото  не е запознато  с целите на Зелената сделка, а 83% не знаят  за какво ще бъдат използвани парите...
Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка (май 2021)

Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка (септември 2021)

Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка Не се регистирира сериозен дял на зелен скептицизъм в България. Най-младите и висшистите в най-голяма степен поддържат зелените политики. Отчита се ниска степен на информираност относно Зелената сделка.   ...