+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите спрямо зелени теми и Зелената сделка

Не се регистирира сериозен дял на зелен скептицизъм в България. Най-младите и висшистите в най-голяма степен поддържат зелените политики. Отчита се ниска степен на информираност относно Зелената сделка. 

 

68% от участниците в допитването определят климатичните промени като реална заплаха, а според 62% борбата с тях трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. 

Въпреки това мнозинството – 73%, не е запознато с целите на Зелената сделка и Плана за декарбонизация на ЕС.

80% от анкетираните пък въобще не знаят каква е българската позиция за успешното реализиране на енергийния преход.

С липсата на достатъчно информация може да се обясни и това, че 48% от пълнолетните граждани не могат да преценят какъв ефект би имала Зелената сделка върху живота в България. Сред останалите, които са се запознали с ползите и рисковете, 37% очакват положителни, а 15% – негативни промени у нас.

Притесненията, свързани със Зелената сделка: страх от финансови последици (23%), закриване на бизнеси (23%), загуба (27%) или преквалификация (15%) на работни места. В същото време категорично най-много отново са тези, които не разполагат с достатъчно данни, за да преценят – 39%.

Слабата осведоменост не пречи на анкетираните да декларират готовност за промяна на част от навиците си с цел да помогнат лично за опазването на околната среда. 67% от тях са готови да изхвърлят разделно отпадъците си, да намалят използването на пластмасови продукти, както и да направят други ежедневни компромиси в полза на природата.

 

Share This