+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg
Нагласи на българите спрямо демографската криза, емиграцията и други теми (септември 2023)

Нагласи на българите спрямо демографската криза, емиграцията и други теми (септември 2023)

Нагласи на българите спрямо демографската криза, емиграцията и други теми (септември 2023) Над три четвърти (76%) от българите определят ниските доходи като основна причина за ниската раждаемост. Малко над една четвърт (27%) декларират, че биха емигрирали в чужбина....
Нагласи на българските граждани към годишните профилактични прегледи (септември 2023)

Нагласи на българските граждани към годишните профилактични прегледи (септември 2023)

Нагласи на българските граждани към годишните профилактични прегледи (септември 2023) На декларативно ниво запознатостта с годишните профилактични прегледи може да бъде определена като добра. Мнозинството от българите твърди, че е запознато какво включва ГДП и какви...
Нагласи на българите спрямо селскостопанската политика и храните

Нагласи на българите спрямо селскостопанската политика и храните

Нагласи на българите спрямо селскостопанската политика и храните Половината от българите твърдят, че са чували за подкрепата, която ЕС оказва на българското земеделие чрез Общата селскостопанска политика. На този етап новата стратегия на Европейския съюз „От фермата...
Нагласи на българите спрямо естетичните корекции

Нагласи на българите спрямо естетичните корекции

Нагласи на българите спрямо естетичните корекции 60% от българите не одобряват естетическите корекции на външния вид, а 74% са на мнение, че съвременните момичета прекаляват с естетическата намеса. Близо 900 хиляди българи биха променили нещо във външния си вид, а 62%...
Нагласи на българите спрямо татуировките

Нагласи на българите спрямо татуировките

Нагласи на българите спрямо татуировките Малко над един милион българи имат татуировки.  22% от хората посочват, че биха променили мнението си за непознат човек, когато видят, че има татуировки. 21% от българите са съгласни с твърдението, че хората с татуировки са...