+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българските граждани към годишните профилактични прегледи (септември 2023)

    • На декларативно ниво запознатостта с годишните профилактични прегледи може да бъде определена като добра. Мнозинството от българите твърди, че е запознато какво включва ГДП и какви са ползите от него, а приблизително две трети преминават редовен преглед.
    • Следва да се отчете фактът, че тази сравнително висока профилактика не може да бъде отдадена изцяло на целенасочено посещение, а понякога е по-скоро допълнение при визита по друг повод. Това показва, че все още има необходимост от информация за ползите от редовната профилактика.
    • Сред някои демографски групи темата остава подценена. Фокусът на бъдещи кампании по темата трябва да бъде по-често насочен към мъжете, които са по-малко склонни да обръщат внимание на профилактиката. Важно е да бъде обърнато внимание и на най-младите, които поради цялостно по-доброто си здравословно състояние са по-склонни да неглижират ролята на профилактиката, която е от ключова роля за ранната диагностика и превенцията на редица заболявания. Повече усилие е необходимо и за работа с най-ниско образованите, както и представителите на ромския и турския етнос, при които се наблюдава по-ниска осведоменост по темата.

    Share This