+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Данни, които ще ви помагат да взимате по-добри решения за бизнеса си.

Проучвания, които ще ви посочат как да разширите бизнеса си – чрез идентифициране на нови пазарни ниши и нови клиенти, чрез увеличаване на приходите от настоящите ви клиенти.

НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС:

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

Изучават се характеристиките на пазара, потребностите от дадена стока, сравнение с конкурентите, какви са реалните и потенциалните потребители.

ПРОУЧВАНЕ НА ПРОДУКТА

Проучват се възможностите за въвеждане на продукт на пазара, има ли търсене и количествено измерение на това търсене, каква е конкурентната способност на този продукт.

ПРОУЧВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Проучване на обема на продажбите на стоките, проучване на отношението на купувачите към  продукта и към рекламните въздействия.

ПРОУЧВАНЕ НА РЕКЛАМАТА

Проучване за обхвата, резултатите и ефективността на конкретни рекламни кампании.

ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изучаване на социално-икономически характеристики (доходи, семейно положение, семеен бюджет), мотивация и поведение на потребителя при покупка. Проучване на разпознаваемостта и отношението на потребителите към конкретна търговска марка.

МОТИВАЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ

Търсене на отговора защо потребителите предпочитат една или друга марка, или показват определено поведени.

ПРОЦЕС:

1. Среща с клиент

Мейл, среща или телефонен разговор, който да ни запознае с вашия бизнес, бюджет, срокове за изпълнение и конкретни бизнес цели, които искате да постигнете.

2. Оферта

Получавате конкретна оферта най-късно до края на следващия работен ден.

3. Концепция за проучването

Изпращаме концепция за проучването, която да ви насочи към най-подходящите методи за реализирането на вашето проучване и да ви покаже какви данни ще бъдат събрани.

4. Реализация на проучването

Провеждане на вашето проучване спрямо набелязаните цели и аудитория при спазването на социологическите стандарти.

5. Анализ на данните

Ние не сме от агенциите, които изпращат данните и смятат, че с това работата е приключена, а държим да разясним подробно на клиента какви са евентуалните причини за тези данни и какво стои зад тях.

6. Постигане на бизнес целите

На база на проучването и резултатите от него, ние ще ви дадем съвети какви последващи действия е необходимо да предприемете. Държим на продължителната комуникация с клиента, за да сме сигурни, че ще постигне целите си.

ПОЛЗИТЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС:

Детайлната и актуална информация за позицията ви на пазара и тази на конкурентите ви ще ви даде възможност за изграждане на успешна стратегия за развитие на вашия бизнес. Реалната оценка на дадения пазар и потребители ще ви ви ориентират как по-правилно да насочите разходите за реклама и да постигнете по-висока ефективност.

Данните от проучванията ще ви помогнат, когато искате да разширявате или да правите реконструкция на бизнеса си, да стъпвате на нови пазари или да локализирате нови пазарни ниши, да разработвате нови продукти и услуги.

Ще имате ценна обратна връзка от вашите клиенти, информация за техния профил и предпочитания, която ще ви помогне да повишите доверието към продуктите и услугите ви и ще ви даде възможност да увеличите приходите от настоящите ви клиенти.

Ще получите отговор на  един от ключовите въпроси, които всяка компания си задава: Как да привлечем нови клиенти? Ние ще ви покажем какви са характеристиките на бъдещите ви потребители, ще изследваме поведенческите им критерии и ще ви дадем отговор как да ги накарате да станат ваши лоялни клиенти.

Ние извършваме проучванията и Ви помагаме да вземете най-добрите решения за Вашия бизнес.

Присъединете се към нашите доволни клиенти