+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Маркетингови изследвания

Потребителски проучвания

В днешния глобален пазар, получаването на редовна обратна връзка от клиентите е от съществено значение за компаниите, които искат постоянно да осигуряват качествени продукти и услуги на клиентите си.

Какви са ползите от проучване на клиентите:

 • Провеждането на потребителски проучвания е начин да се осъществи ценна обратна връзка;
 • Взимане на информирани решения при планирането на маркетинговата стратегия на продукта или услугата въз основа на актуални данни;
 • Възможност за предварителна обратна връзка при въвеждане на нови продукти и услуги на компаниите;
 • Източник на новаторски идеи.

Потребителски проучвания позволяват:

 • Подобряване на вашия продукт или услуга;
 • Увеличение на печалбата ви;
 • Локализиране на нови пазарни ниши;
 • Оценка на съотношението качество-цена.

 

Проучвания на човешките ресурси

Проучвания на човешките ресурси са доказан инструмент за ефективно управление на една организация и могат да играят значителна роля в подпомагането на организацията, и на нейните цели.

Тези проучвания се използват успешно за събиране на информация в рамките на една организация, чрез проучване на персонала в цялата организация, или избрани служители в рамките на специфични групи по определена тема. Най-често организациите изследват удовлетвореността на служителите и тяхната ангажираност.

Провеждане на годишни, шестмесечни, и дори месечни изследвания на човешките ресурси не само може да подобри работна среда, но и да увеличи производителността.

Изследванията могат да бъдат използвани в процеса на наемане на нови служители.

 

Медийни проучвания

Чрез медийните проучвания могат да се изследват обсега, потреблението и ефекта на печатни и електронни медии.

Медийните проучвания са съобразени с конкретни условия и може да се използват качествени и количествени методи, както и комбинация от двете, в зависимост от нуждите на клиента.

Те могат да се извършват еднократно или циклично.

 

Предпроектни проучвания

Тези изследвания често се извършват преди  старта на нова фирма, или при планирането на големи инвестиции (нов продукт/услуга), или при разширяване на бизнеса. Това изследване може да бъде много полезно, преди да се инвестират много време и пари в един проект.

Чрез подобен тип проучвания могат да се взимат информирани решения, особено по отношение на:

 • Разширяване
 • Рефинансиране
 • Реконструиране
 • Стъпване на нови пазари
 • Разработване на нови продукти

 

Проучвания на рекламата

Те могат да се фокусират върху всеки от етапите на конкретна рекламна кампания, или да изследват цялостния начин, по който потребителите възприемат рекламните послания.

 

Вторичен анализ на информация

Бизнесът изисква много често детайлен предварителен анализ на икономическата и социална ситуация, на конкурентни марки и продукти и др.

Изследователски център “Тренд” може да предложи вторичен анализ на подобен тип информация.

Готови сте да работите с нас?

Share This