+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ

Качествени методи

Качествените методи анализират в дълбочина мотивационния аспект на разглеждани проблеми. Чрез качествени методи могат да се диагностицират съществуващи проблемни ситуации, както и да се генерират нови идеи за продукти, реклами, подходи и иновации.

Чрез качествените методи, които предлагаме, Ви гарантираме:

 • Бързина;
 • Икономичност;
 • Възможност за набиране на задълбочена и нюансирана информация за мненията и поведението на изследваните лица;
 • Разбиране на социалния и културния контекст, в който се реализират дадени политиките или проектите.

Какво предлагаме:

 

Фокус групи

 • Подходящи за реализиране на задълбочени мотивационни проучвания, когнитивни тестове, тестване на концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании, имиджови стратегии, изграждане на политики;
 • Специализиран екип на агенцията извършва прецизен предварителен скрининг и подбор на участниците;
 • Дискусиите се провеждат в групи между 8-12 души;
 • Водят се от професионални модератори.

 

Дълбочинни интервюта

 • Подходящи за реализиране на проучвания сред труднодостъпни групи (бизнес, финансов сектор, държавни институции и международни организации, експерти);
 • Провеждат се от опитни професионални интервюери;
 • Клиентът получава аудио и видеозапис на интервютата.

 

Проективни и ролеви методи

Ключова характеристика на проективните методи е представянето на достатъчно неопределен обект, дейност, ситуация или хора, които респондентите трябва да интерпретират, обяснят или допълнят. Колкото по-голяма е неопределеността, толкова по-пълно изследваните лица проектират себе си при тази интерпретация – своите неявни нагласи, предразсъдъци, чувства, опасения и т.н.

Проективните техники се използват, когато се предполага, че респондентите няма да могат или няма да пожелаят да дадат точни отговори.

Такива ситуации могат да възникнат, ако се интересуваме от:

 • причините и/или мотивацията за определено поведение, отношение, становище;
 • смисъла и значението, което хората приписват на своите и чуждите действия и изказвания;
 • неявните и несъзнателните подбуди и интерпретации на определени събития, действия, изказвания.