+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Електорални и политически изследвания

Електорални изследвания 

Изследователски център “Тренд” предоставя на клиентите си прецизна методология за изследване на нагласите, електоралното поведение на избирателите, както и техните политически предпочитания:

Ние предлагаме:

 • Тестване на запознатостта, доверието и оценката за политически партии и лица;
 • Намерения за гласуване и профил на гласоподавателите;
 • Електорален потенциал на партии и политици;
 • Въздействие на предизборни и комуникационни кампании;
 • Тестване на отношението към  дейността на държавните институции, правителството, министрите.

 

Оценка на въздействието на политики 

Публичните политики се разработват под различна форма – концепции, стратегии, законопроекти или закони.

Основните групи от характеристики, които следва да се отчитат при реализацията и оценката на политики и проекти, са следните:

 • Институционално, икономическо и обществено значение на публичните услуги в сферата и на територията, където се реализира проектът/политиката;
 • Икономически и политически интереси на лицата и институциите, които са засегнати от политиката/проекта (изпълнители, бенефициенти, заинтересовани страни);
 • Икономическа, социална и политическа приемливост на проекта/политиката и съответствието им с нуждите на бенефициентите и обществените цели;
 • Ефикасност и ефективност на реализацията на политиката/проекта;
 • Препоръки за изпълнението на политиката/проекта, в съответствие с направената оценка.

Ние предлагаме:

 • Тестване на нагласи, отношение и последствия от планирани политики;
 • Мониторинг на действащи политики и възможности за оптимизация;
 • Отношение на различните заинтересовани страни към реализацията на определена политика – добри практики и препятствия пред реализацията им;
 • Секторни анализи и политики.

Готови сте да работите с нас?

Share This