+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

ЕЛЕКТОРАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Българинът и нагласите му към политическите процеси

НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС:

ЕЛЕКТОРАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследователски център “Тренд” предоставя на клиентите си прецизна методология за изследване на нагласите, електоралното поведение на избирателите, както и техните политически предпочитания. Ние можем да тестваме запознатостта, доверието и оценката за политически партии и лица, намерения за гласуване и профил на гласоподавателите, електорален потенциал на партии и политици, въздействие на предизборни и комуникационни кампании, както и тестване на отношението към  дейността на държавните институции, правителството, министрите.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИКИ

Публичните политики се разработват под различна форма – концепции, стратегии, законопроекти или закони. Ние можем да тестваме нагласи, отношение и последствия от планирани политики, мониторинг на действащи политики и възможности за оптимизация. Отношение на различните заинтересовани страни към реализацията на определена политика – добри практики и препятствия пред реализацията им, както и секторни анализи.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР “ТРЕНД” ИМА КАПАЦИТЕТ ДА ИЗГОТВЯ:

  • Периодични (седмични/месечни), както и ситуационни политически анализи;
  • Концепции за политическо позициониране на политически партии и личности;
  • Стратегии за провеждане на предизборни кампании на национално и местно ниво;
  • Участие на експерти от екипа във формати тип “мозъчна атака”;
  • Социално-икономически и демографски анализи и прогнози на национално, регионално и общинско ниво;
  • Предварителни, междинни и последващи оценки на програми и стратегии на национално, регионално и общинско ниво.

Ние извършваме проучванията и Ви помагаме да вземете най-добрите решения.