+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg
Домашното насилие в българското общество (януари 2024)

Домашното насилие в българското общество (януари 2024)

Домашното насилие в българското общество (януари 2024) Четирима от десет души в България имат познати, жертви на домашно насилие. 18% от българите твърдят, че има случаи, в които домашното насилие е заслужено. Според 13% удрянето на шамар не представлява домашно...