+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg
Нагласи на българите спрямо Македония и ЕС

Нагласи на българите спрямо Македония и ЕС

Нагласи на българите спрямо Македония и ЕС Политиката на България към Македония трябва да е приятелска и добросъседска. Недвусмислено подкрепяме присъединяването на Скопие към евроатлантическите структури. Десет години след присъединяването на България към ЕС нивата...
Нагласи на българите за исторически периоди и личности

Нагласи на българите за исторически периоди и личности

Нагласи на българите за исторически периоди и личности Българите са раздвоени по въпроса дали годините от Освобождението до 9 септември 1944 г. са били добри или лоши години за България. Еднакъв е процентът на хората, които искат да живеят след 10 ноември 1989  г. и...
Демотивираните българи

Демотивираните българи

Демотивираните българи Около 330 хиляди души са демотивираните българи – тези, които са в трудоспособна възраст, но не учат, не работят и не са регистрирани в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда). Това сочат данните от специално целево проучване на изследователски...
Изследване на ценностните нагласи на българите (втора част)

Изследване на ценностните нагласи на българите (втора част)

Изследване на ценностните нагласи на българите (втора част) По-сериозни различия в ценностните ориентири на българина се откриват най-вече между най-младите и най-възрастните. Доминиращото мнение е, че България е демократична страна, а изборите са най-добрият...
Изследване на ценностните нагласи на българите (втора част)

Изследване на ценностните нагласи на българите (първа част)

Изследване на ценностните нагласи на българите (първа част) Най-важните ценности за българина са семейството и мира. В българското общество не преобладава тежко ценностно разделение. По определени теми се формират огромни мнозинства.  По отношение на ролята на...