+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите за отминаващата 2021 и предстоящата 2022 (декември 2021)

Само 14% от българите оценяват отминаващата година за добра за България. Близо половината гледат по-скоро с оптимизъм към следващата.

Въпреки тежката година, която изпращаме, заради продължаващата пандемия от COVID-19, повече от половината българи (55%) са били щастливи през 2021 г. Прави впечатление, че най-младите в най-голям дял заявяват, че са били щастливи (близо три четвърти), докато тези над 70 години по-скоро не са били щастливи през изминаващата година. Сравнението с резултатите от същия въпрос през 2019 г. и 2020 г. сочат, че през тази годината българите са били по-щастливи от миналата, но по-малко щастливи от 2019 г.

В година доминирана от пандемия от COVID-19, икономическа несигурност и политическа нестабилност, логично само 14% от българите заявяват, че 2021 г. беше добра година за България, докато 79% са на мнение, че годината беше лоша за страната ни. В сравнителен план с данните в последните 5 години, регистрираме сходни стойности между тази и миналата година, които обаче са много различни от данните между 2017 и 2019 г. По всичко личи, че пандемията и съпътстващите проблеми около нея са променили видимо оценките на българите за последните две години в негативна посока.

За сметка на това, в личен план, превес вземат положителните оценки – 46% оценяват годината като добра, докато 42% като лоша. И тук регистрираме същата демографска динамика, като при щастието – по-младите и по-богатите в по-сериозни дялове заявяват, че годината им е била добра. И тук сравнителните данни от последните години сочат година по-близка до предишната. Разликите между последните две години и тези между 2017 и 2019 г. изглеждат съществени.

Българите са заредени с оптимизъм за предстоящата 2022 г. Близо два пъти повече са на мнение, че България я очаква по-добра година (47%) от тези, които прогнозират лоша година за страната ни (24%). Резултатите от последните парламентарни избори оказват влияние върху нагласите в това отношение. Ясно личи, че привържениците на „Продължаваме промяната“, „Има такъв народ“, „Демократична България“, декларират видимо по-високи нива на оптимизъм за предстоящата година.

В личен план, нивата на оптимизъм са по-високи. Повече от половината (52%) анкетирани заявяват, че очакват една по-добра 2022 г. в личен план, а 18% – по-лоша.

Оптимистичните нагласи, както за България, така и в личен план са на отчетливо по-високи стойности, в сравнение с очакванията през миналата година по това време. Явно в края на 2021 г. виждаме по-близо краят на един труден период, както за страната ни, така и за всеки един от нас.

Share This