+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Влиянието на пандемията от COVID-19 върху здравеопазването и здравните услуги

  • Близо 40% от пациентите, страдащи от хронични заболявания, са имали проблеми с достъпа до диагностика и лечение в резултат на пандемията – забавяне или прекъсване на лечението, забавяне на диагностиката (проучването не отчита недиагностицираните заболявания, тъй като респондентите няма как да знаят за тях);
  • 22% са отменили медицински преглед, 16% посещение в болница, 12% са прекратили или забавили терапия, 20 % са имали проблеми с достъпа до ОПЛ;
  • 32% определят достъпа си до здравни услуги по време на пандемията като проблемен;
  • 2/3 от респондентите подкрепят увеличение на бюджета за здравеопазване;

 

 

Share This