+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Насилие над лекарите в българското общество (май 2024)

  • Около една четвърт от българите лично са ставали свидетели на вербална агресия спрямо лекари, а 5% признават, че са присъствали и на случай на физическа агресия.
  • Близо половината от обществото е на мнение, че в някои случаи лекарите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия.
  • Регистрира значително ниво на свръхочаквания към професията, което е предпоставка за неразбиране спецификата на работата и по-ниска толерантност към практикуващите.
  • 6 от 10 лекари в България признават, че са ставали свидетели на вербална агресия към свои колеги на работното си място. Една пета (20%) са ставали свидетели на физическа агресия.
  • Близо половината от лекарите споделят, че лично са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, а 1 от 10 практикуващи е бил обект на физическа агресия. 
  • Почти една трета (32%) от жертвите на агресия са се страхували за здравето и безопасността си на работното си място. Мнозинството от тях (57%) са чувствали емоционално изтощение и стрес, заради агресивно поведение от пациенти на работното си място.

 

 

Share This