+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи спрямо посещението на папа Франциск в България

Две трети от българите са разбрали за посещението на главата на Римокатолическата църква папа Франциск в България. 57% от българите посочват, че имат положително отношение към папа Франциск. 32% от българите посочват, че приемат духовните лица за наместници на Бог на земята, а 41% са на противоположното мнение – не ги приемат. 12% от българите се определят за атеисти.

Реализация на изследването: „Тренд“
Източник на финансиране: „24 часа“
Размер на извадка: 1008 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 5-12 април 2019 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

Две трети от българите са чули/разбрали за посещението на главата на Римокатолическата църква папа Франциск в България към датата на провеждането на теренната работа по проучването. Малко над една трета обаче не са разбрали за това посещение.

60% от българите оценяват положително посещението на папа Франциск в България, а малко под една трета не могат да преценят каква оценка да дадат. Младите хора на възраст 18-29 г. в най-малък дял са запознати с посещението на папата и в най-голям дял не могат да преценят каква оценка да дадат – близо половината от тях.

Регистрираме високи стойности на положително отношение (57%) към главата на Римокатолическата църква. Едва 8% от българите посочват, че имат отрицателно отношение.

27% от всички запитани посочват, че има достатъчно информация относно посещението на папа Франциск в България. Половината от българите са на мнение, че липсва достатъчно информация.

Малко под една трета (31%) от българите пък посочват, че ще следят посещението на папата в България. Видно е от данните, че с увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които ще следят това посещение. Най-незаинтересовани остават най-младите на възраст 18-29 г.

В контекста на посещението на папа Франциск, зададохме въпрос относно това дали българите приемат духовните лица като наместници на Бог на земята. 32% от българите посочват, че приемат духовните лица за наместници на Бог на земята. Имайки предвид, че 1% от извадката отговаря на 55 хил. души, то малко под 1 млн. и 800 хил. българи приемат тази гледна точка за духовните наместници. 41% са на противоположното мнение – не ги приемат. Видно е от данните, че по-младите българи, за сметка на по-възрастните, в по-малки дялове приемат духовните лица за наместници на Бог на земята. С увеличаването на възрастта нараства делът на хората, които приемат духовните лица като наместници на Бог. 12% от българите са посочили, че не вярват в Бог.  Младите хора на възраст 18-29 г. в най-голям дял са атеистично настроени.

 

Share This