+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите - февруари 2017 (част трета - социален блок)

Образованието продължава да е ценност за българина и се свързва с по-добър живот. Отчитат се тревожно високи нива на потенциални емигранти сред най-младите българи.

Това само част от изводите от третата част на проучването на изследователски център „Тренд“, направено по поръчка на вестник „24 часа“. Изследването е реализирано между 2 и 9 февруари сред 1002 пълнолетни български граждани. Проведено е „лице в лице“ и е представително за представително за пълнолетното население на страната. В тази част сме заложили блок въпроси, свързани с наболели социални проблеми в последните години в България.

 Паспорт на изследването:
Реализация на изследването: Изследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник «24 часа»
Размер на извадка: 1002 ефективни интервюта на възраст 18+
Представителност: За пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 02.02 – 09.02.2017 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

                Като цяло прави впечатление, че хората с по-високо образование, живеещи в столицата, виждайки по-добра социална перспектива пред себе си, имат видимо различно поведение и мнение по отделните индикатори в изследването. Именно заради това си ще Ви представим и някои любопитни разбивки по образование, тип населено място и възраст.

Над половината от българските граждани определят за себе си, че живеят с известни лишения. Над една четвърт от хората със завършено висше образование обаче живеят без лишения. В столицата живеят повече хора без лишения, отколкото такива с големи лишения.

ВИЕ ЛИЧНО КЪМ КОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ ХОРА БИХТЕ СЕ ПРИЧИСЛИЛИ?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 1002

Близо една трета от българите са съгласни с твърдението, че България е място, където могат да си подобрят жизнения стандарт, докато 62% са на обратното мнение. Тук отново при демографските разбивки сериозно впечатление прави разликата по образователен статус, като висшистите изглеждат най-големи оптимисти, че в България могат да подобрят жизнения си стандарт.

51% от респондентите изразяват несъгласие, че в България може да се живее спокойно, но 45% са на обратното мнение.

Малко под една трета са съгласни, че в България може да си намериш добра работа, докато 61% са на обратното мнение. Хората с висше образование и тук имат различно мнение от общата картина, като разликата между съгласните и несъгласните е сравнително малка.

МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ДО КОЛКО СТЕ СЪГЛАСЕН ИЛИ НЕ СТЕ СЪГЛАСЕН С ВСЯКО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ. БЪЛГАРИЯ Е МЯСТО, КЪДЕТО ЛИЧНО АЗ МОГА:
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 1002

Образованието  се отчита като ценност, като 80% от всички са на мнение, че е важно да си добре образован, за да успееш в живота. Интересното е, че сред по-младите възрастови групи около една четвърт не смятат така, но въпреки това мнозинството навсякъде подчертава важността на образованието.

СПОРЕД ВАС ЛИЧНО ВАЖНО ЛИ Е ИЛИ НЕ Е ВАЖНО ДА СИ ДОБРЕ ОБРАЗОВАН, ЗА ДА УСПЕЕШ В ЖИВОТА?
/СПОНТАНЕН ОТГОВОР/

База: 1002

Над една четвърт от българите са готови да работят повече, за да изкарват повече пари, а над половината биха се задоволили със стандартния 8 часов работен ден.

АКО ОТ ЧАСОВЕТЕ, КОИТО РАБОТИТЕ ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО, ВИЕ ЛИЧНО КОЛКО ЧАСА БИХТЕ РАБОТИЛИ НЕЗАВИСИМО НА ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ МЕСТА?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 1002

23% от всички анкетирани искат да сменят работното си място. Сред тези между 18 и 29 г. този процент е най-висок, което е логично. На не малка част настоящото им работно място е тяхната първа работа и перспективите пред тях да се отварят възможностите на трудовия пазар предстоят, докато хората в предпенсионна възраст са най-консервативни и не са склонни да поемат такива рискове. В София процентът на хора искащи да сменят работното си място е най-висок, но това е обяснимо, поради факта, че столицата предлага много други възможности, докато в малките градове и селата далеч не е така и хората са доволни и от работата, която имат.

ВИЕ ЛИЧНО ИСКАТЕ ЛИ ИЛИ НЕ ИСКАТЕ ДА СМЕНИТЕ СВОЕТО РАБОТНО МЯСТО?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 1002

Всеки четвърти българин се замисля да емигрира от България. Тревожни са дяловете на младежите между 18 и 29 години, където малко над половината обмислят възможността да живеят извън България. Сред по-възрастните почти не се установява готовност за вътрешна миграция или емиграция.

ВИЕ ЛИЧНО В МОМЕНТА ЗАМИСЛЯТЕ ЛИ СЕ ИЛИ НЕ СЕ ЗАМИСЛЯТЕ ДА ЕМИГРИРАТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 1002

А най-предпочитаната дестинация, сред тези които се замислят да емигрират, е Германия, следвана от Великобритания и Испания. По-надолу в списъка попадат САЩ и Италия.

В КОЯ ДЪРЖАВА СЕ ЗАМИСЛЯТЕ ДА ЕМИГРИРАТЕ?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 238 (заявилите, че се замислят за емиграция)

Поставени пред три опции – да емигрират, да живеят, където живеят сега и да мигрират в друго населено място в България, близо 70% искат да останат да живеят там, където живеят сега. Само 7% са тези, които са склонни на вътрешна миграция.

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ Е ПО-БЛИЗО ДО ВАШЕТО МНЕНИЕ?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

База: 1002

61% от българите се страхуват да не станат жертва на някакъв вид престъпление, като процентът се увеличава пропорционално на нарастването на възрастта. По всичко личи, че най-възрастните се чувстват най-уязвими. В разбивката по тип населено място в столицата ножицата се свива, но въпреки това мнозинството от софиянци се страхуват, че могат да станат жертва на престъпление.

ВИЕ ЛИЧНО СТРАХУВАТЕ ЛИ СЕ ИЛИ НЕ СЕ СТРАХУВАТЕ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ЖЕРТВА НА НЯКАКЪВ ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

 

База: 1002

В последните години много хора станаха жертви на т.нар. телефонни измамници. Затова решихме да тестваме какъв процент от българите са били потенциални жертви на телефонни измами. 16% от всички запитани са получавали обаждане от непознат, който им иска пари. Приемайки, че 1% от извадката на проучването е равно на 55 хиляди души, то излиза, че около 900 хиляди души са били потенциални жертви на измамниците. Най-потърпевши са хората над 60 години, като над една четвърт от всички тях са получавали обаждания с искане за пари. Високият процент се обяснява най-вече с факта, че телефонните измамници звънят на домашни телефони, а пенсионерите са групата, която прекарва най-много време вкъщи.

ИМА ХОРА, КОИТО СТАВАТ ЖЕРТВИ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ. НА ВАС ЛИЧНО ОБАЖДАЛИ ЛИ СА ВИ ИЛИ НЕ СА ВИ СЕ ОБАЖДАЛИ, ЗА ДА ВИ ИСКАТ ПАРИ ПО ТЕЛЕФОНА?
ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ

 

База: 1002

Share This