+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите спрямо темата за ХИВ

Едва 11% от всички запитани декларират, че са си правили тест за ХИВ/СПИН. 55% не биха общували с ХИВ позитивен. Само 6% от всички анкетирани са се чувствали изложени на риск от заразяване с ХИВ.

Реализация на изследването: Изследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Сдружение „Здраве без граници“
Размер на извадка: 1002 ефективни интервюта на възраст 18+
Представителност: За пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 10.01 – 18.01.2018 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

Едва 11% от всички запитани декларират, че са си правили тест за ХИВ/СПИН, а 86% от българите декларират, че не са си правили такъв тест към настоящия момент.

92% от хората посочват, че не познават човек, който е носител на ХИВ. Няма динамика по отношение на демографските характеристики. Високи нива се отчитат и при най-младите и при най-възрастните. Тук трябва да се има предвид също и обществената чувствителност по отношение на темата свързана с ХИВ и „безпокойството“ да се говори открито по такъв тип тема.

Само 6% от всички анкетирани пък са се чувствали изложени на риск от заразяване с ХИВ.

В проучването бяха тествани и редица ситуации, които показват и вид обществена нетолерантност по отношение на темата свързана с вируса на ХИВ.

94% от българите посочват, че не биха се омъжили/оженили за човек, носител на ХИВ. 76% посочват, че не биха били приятели с хора с ХИВ. Това обществено разбиране и дистанциране на хората, носители на този вирус, в голяма степен е предпоставка за криенето на такъв тип информация. Тук отново не се отчита динамика по отношение на демографските характеристики на респондентите. 87% посочват, че не биха живели с такъв човек.

По отношение на работа, се отчита разчупване, като 27% от хората посочват, че биха работили с човек, който е носител на ХИВ.  Младите хора в по-голям дял са склонни, за сметка на по-възрастните.

31% посочват, че биха общували с човек, носител на ХИВ. Тук отново се запазва съотношението по отношение на възрастта на хората.

Един от ключовите въпроси е свързан със стереотипите по отношение на заразяване с ХИВ, както и реалните възможности. 91% от хората са съгласни, че с ХИВ може да се заразиш чрез сексуален контакт. 8% са на мнение, че човек може да се зарази чрез докосване или ръкостискане. Висок е делът на хората, които не знаят или не могат да преценят дали в такава ситуация могат да се заразят, което е висок дял на незапознатост.

35% от хората са съгласни, че човек може да се зарази чрез целувка. Висок е делът на хората (25%), които смятат, че човек може да се зарази с ХИВ от не измити прибори в кафене или ресторант. Няма динамика по отношение на демографските характеристики. Отново се отчитат високи нива (27%), които не знаят/ не могат да преценят.

92% са съгласни, че чрез преливане на кръв човек може да се зарази с ХИВ. 24% отговарят положително, че човек може да се зарази при разговор с ХИВ-позитивен чрез кихане или кашляне. 21% са на мнение, че човек може да се зарази чрез ползване на обща тоалетна.

33% посочват, че знаят, че има лечение, което забавя развитието на ХИВ при човек, които е носител на вируса. Данните показват, че по-младите в по-голяма дял отговарят положително за сметка на по-възрастните.

Данните сочат, че сред българите се отчита ниска запознатост с характеристиките на ХИВ, което налага засилване на информационните кампании за болестта.

Share This