+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите спрямо енергийната бедност

Високата инфлация и повишените цени на енергийните ресурси в последната година изостри социалния проблем в страната. Това личеше още в началото на годината, когато „Тренд“ публикува в свое изследване въпрос за основните проблеми на българина. Сходни данни регистрирахме в наше проучване през август, в което зададохме отново въпрос свързан с основните проблеми пред страната. 

Изследването за енергийната бедност е поредното потвърждение за изострения социален проблем в страната. 

Ето и някои основни акценти от проучването:

  • Бедността в България се превръща все повече в поколенческа – колкото по-възрастни стават респондентите, толкова по-голям дял от тях се усещат бедни. Във възрастовата група над 70 години, ¾ от се усещат бедни;
  • Високата инфлация от последната година вече носи отговорност за една трета от усещането за бедност;
  • Най-големият проблем свръзан с използването на енергия е недостига на средства за плащането на сметки;
  • Половината от българите имат всеки път или понякога проблем с месечното заплащане на енергийни сметки, поради финансови затруднения;
  • На 44% от българите жилището не е достатъчно отоплено;
  • За близо 80% от всички интервюирани процесът на ценообразуване в енергийната сфера не е ясен и прозрачен. 

Share This