+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите спрямо демографски политики

Движение за национална кауза (ДНК) и Economic.bg организират първата от години насам национална дискусия за решаване на негативните демографски тенденции у нас.

В подкрепа на острата нужда от мерки за справяне с демографската криза идва и национално представителното социологическо изследване, изготвено от „Тренд“ по поръчка на ДНК.

Ето и някои основни акценти от данните:

Традиционно социалната проблематика, и по-точно нивото на доходи, доминира като най-сериозен проблем в България (91% от българите го сочат, като изключително сериозен).

Едва 11% от българите са запознати с настоящите мерки и държавни документи за справяне с демографската криза.

Най-сериозно одобрение среща предложението за увеличаване на детските надбавки – 83 % го подкрепят.

 

Share This