+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите по теми свързани с медиите

Мнозинството от българите са на мнение, че незавидната позиция на България в класацията на „Репортери без граници“ за свобода на медиите е заслужена. В същото време доверието на гражданите в журналистическата работа продължава да намалява, a частните телевизионни канали са най-популярният източник на информация за българите.

Над половината българи (56%) са на мнение, че 111-тото място на България в класацията на „Репортери без граници“ за свобода на медиите е заслужено. Само 18% считат обратното. Високият дял на тези, които смятат, че тази позиция е оправдана издава ниското доверие на българите в медиите като цяло. Общото недоверие личи и от въпроса, как събитията през тази година промениха доверието в журналистическата работа. Макар най-голям дял от запитаните да декларират, че при тях няма промяна по този показател, то близо една трета от анкетираните (28%) имат по-ниско доверие в медиите, а само 8% – по-високо.

Хендрик Зитих, ръководител на Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“ коментира, че „в една демокрация гражданите трябва да могат да се доверят на медиите. Това предполага, че в обществото има консенсус за значимостта на независимата качествена журналистика, както и за нейното насърчаване. Затова всички обществени групи в България, имащи отношение по темата, особено политиците, трябва да работят за свобода на медиите и по-добри условия на труд за журналистите.“

По-голямата част от анкетираните се информират от частните телевизионни канали. 61% отговарят, че използват тези канали за новини относно настоящата здравна криза. Данните показват сходни нива и когато става въпрос за актуална информация по политически събития. Частните телевизии са следвани от обществената БНТ (46%), социалните мрежи (37%) и новинарските интернет портали (31%). Радиостанциите играят по-малка роля като използван източник на информация. По отношение на телевизията има разлики от гледна точка на възрастовата структура. По-възрастните зрители се информират от обществената телевизия, което до голяма степен се дължи на навик сред тази група от хора. По-младите гледат повече частните телевизии. Това поведение отразява също така нивата на доверие в медиите. Българите имат най-голямо доверие в частните телевизионни канали (54%). 

По-надолу можете да видите и останалите резултати от проучването:

 

 

Share This