+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите по отношение на личната им сигурност

220 хиляди пълнолетни българи декларират, че са ставали жертва на грабеж/престъпление в последната една година. 62% от българите биха се обърнали при проблем свързан с личната сигурност към полицията, а близо 20% към роднини. 29% от българите не се чувстват сигурни в домовете си.

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Възложител: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1002 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 10.01 – 18.01.2018 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

 

90% от българите посочват, че в последната една година нито те, нито техни близки са били обект на грабеж/нападение.

Въпреки това данните регистрират високи дялове на несъгласие по отношение на въпроса „Вие лично съгласен ли сте или не сте съгласен с твърдението, че в България човек може да се разхожда навсякъде и по-всяко време без да се страхува от престъпление?“ – 78% не са съгласни, че могат да се разхождат навсякъде и по-всяко време без да се страхуват от престъпление.

8% от българите се страхуват, че върху тях може да бъде упражнено насилие от страна на полицията.

Високи дялове на декларация за страх има и по отношение на крадци (78%), хора от ромски произход (64%), хулигани (69%). Не се отчита особена динамика по отношение на пол и възраст, както и по отношение на населеното място.

38% е делът на българите, които заявяват, че се страхуват от насилие от страна на бежанци/мигранти. Тук се отчита динамика спрямо пола на респондентите, като данните показват, че жените в по-голям дял се страхуват за сметка на мъжете. По отношение на населеното място, то близо 50% от живеещите в столица споделят такъв страх, докато дяловете в областните градове, малките населени места и селата е по-нисък.

Едва 2% от българите декларират, че се страхуват от насилие от страна на съпруг(а)/партньор(ка), а 92% отговарят отрицателно. По отношение на тези данни трябва да имаме предвид и нежеланието на хората да споделят такъв тип информация.

Респондентите бяха помолени да дадат оценка за определени институции по отношение на ефективност в контекста на въпроси свързани с личната им сигурност. Почти разполовено мнение се регистрира по отношение на ефективността на полицията – 42% са на мнение, че полицията работи ефективно, докато 44% са на обратното мнение. Ниски нива на оценка за ефективност се регистрира по отношение на съдебната власт – 21% ефективност, както и при законодателна – също само 21%.

62% от българите биха се обърнали с най-голямо доверие при проблем свързан с личната сигурност към полицията. Разлика се отчита при хората на възраст между 18 и 29 г., където по-голям дял (над една четвърт) биха се обърнали за помощ към роднини в сравнение с останалите възрастови категории. Данните показват, че живеещите в малките населени места и селата в по-голям дял биха се обърнали към полицията за сметка на живеещите в столицата.

На въпрос каква би била реакцията им при нарушаване на личната сигурност, 73% от хората посочват, че биха подали жалба в полицията. 22% от българите посочват, че биха се защитили сами включително с насилие при ситуация, в която е нарушена личната им сигурност. 4% от българите биха останали пасивни в такава ситуация.

Share This