+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите по здравни теми

Една трета от всички български граждани не знаят, че има безплатни медицински профилактични годишни прегледи. Народната медицина остава популярна сред българите.

Това са само част от резултатите от национално представително проучване на изследователски център „Тренд“, направено по поръчка на вестник „24 часа“. Изследването е реализирано в периода между 10 и 16 март 2017 г. сред 1004 пълнолетни български граждани. Проучването е проведено „лице в лице“ и е представително за пълнолетното население на страната.

Реализация на изследването: Изследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник «24 часа»
Размер на извадка: 1004 ефективни интервюта на възраст 18+
Представителност: За пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 10.03 – 16.03.2017 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

93% от всички български граждани са здравноосигурени, а 7% не са. Обърнато в абсолютни стойности това прави около 380 хиляди души, живеещи на територията на страната, които нямат здравна осигуровка. В разбивките по етническа принадлежност личи, че половината от ромите не са здравноосигурени, докато процентът сред българските турци е почти 90%.

ВИЕ ЛИЧНО ЗДРАВНООСИГУРЕН ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН?
/
СПОНТАНЕН ОТГОВОР/

База: 1004

96% от респондентите знаят кой е личният им лекар. Малко над 200 хиляди души (или 4%) са тези които не знаят кой е личният им лекар. Близо 90% от тези, които знаят, декларират, че са доволни от услугите му. Още един акцент се откроява в данните, а именно, че на фона на всички критики към системата на здравеопазване в България, българинът като цяло е доволен от работата на личния си лекар.

ВИЕ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ЛИ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ КОЙ Е ВАШИЯТ ЛИЧЕН ЛЕКАР?
/СПОНТАНЕН ОТГОВОР/

База: 1004

А ВИЕ ЛИЧНО ДОВОЛЕН ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ СТЕ ДОВОЛЕН ОТ ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР?
/СПОНТАНЕН ОТГОВОР/

База: 962

Една трета от всички анкетирани не ходят на профилактични годишни прегледи, докато над половината ги правят. Малко над една десета пък не знаят, че има безплатни годишни профилактични прегледи. Тук отново прави впечатление, че сред ромската общност малко над една четвърт не са запознати с това, че имат право на безплатни годишни профилактични прегледи. С повишаване на възрастта нарастват дяловете на посещаващите профилактични прегледи. Данните сочат, че нивата на превенция сред младите хора са доста занижени.

ВСЕКИ ЗДРАВНООСИГУРЕН ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ЕДИН БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ГОДИШНО ПРИ СВОЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР. ВИЕ ЛИЧНО ХОДИТЕ ЛИ ИЛИ НЕ ХОДИТЕ НА ГОДИШНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ?
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

Три четвърти от българските граждани пък не са давали пари нерегламентирано за здравна услуга, докато малко над една пета са го правили.

ВИЕ ЛИЧНО ДАВАЛИ ЛИ СТЕ ИЛИ НЕ СТЕ ДАВАЛИ ПАРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ЗА ЗДРАВНА УСЛУГА?
/СПОНТАНЕН ОТГОВОР/

База: 1004

75% от респондентите пък посещават лекар и зъболекар само когато имат болки. Не се отчита осезаема разлика във възрастово отношение при тези въпроси.

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ЛИЧНО: ХОДЯ НА ЛЕКАР, САМО КОГАТО СЕ ВЛОШИ ЗДРАВОСЛОВНОТО МИ СЪСТОЯНИЕ?
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ЛИЧНО: ХОДЯ НА ЗЪБОЛЕКАР, САМО АКО ИМАМ БОЛКИ
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

40% от българските граждани предпочитат да се лекуват чрез народна медицина, като процентът се увеличава пропорционално на нарастването на възрастта. Само една четвърт от най-младите прибягват до методите на народното лечение, докато близо половината от хората над 60 години се лекуват чрез народна медицина. Видима е разликата и в типа населено място, като малко над една четвърт от столичани предпочитат народната медицина, докато в селата са почти половината. Жените са по-склонни да прибягват до народна медицина, отколкото мъжете.

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ЛИЧНО: ПРЕДПОЧИТАМ ДА СЕ ЛЕКУВАМ ЧРЕЗ НАРОДНА МЕДИЦИНА?
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

30% от запитаните пък предпочитат да се лекуват чрез алтернативна медицина, докато за 59% това не се отнася.

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ЛИЧНО: ПРЕДПОЧИТАМ ДА СЕ ЛЕКУВАМ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА?
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

Над половината от хората ходят при лекар-специалист само след препоръка на познат, роднина или приятел, докато малко над една трета посещават лекар без препоръка. Младите са по-склонни да се доверяват на лекар без препоръка.

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС ЛИЧНО?
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

Обществото е поляризирано относно заплащането на лекарския труд, като 45% от българските граждани са на мнение, че той е добре заплатен, а 39% са на обратното мнение.

ВИЕ ЛИЧНО СМЯТАТЕ ЛИ ИЛИ НЕ СМЯТАТЕ, ЧЕ ЛЕКАРСКИЯТ ТРУД Е ДОБРЕ ЗАПЛАТЕН В БЪЛГАРИЯ?
/ВЪПРОС С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОПЦИИ/

База: 1004

Share This