+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите по геополитически теми и българското председателство на Съвета на ЕС (юни 2018)

Близо половината от българите (49%) биха гласували за оставане на България в НАТО, спрямо 24%, които биха гласували за излизане. Два пъти повече са тези, които смятат, че България се справя с председателството на Съвета на ЕС.

 

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1008 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 1 – 9 юни 2018 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

Поради доминирането на теми с европейски и международен характер от последния месец, решихме да тестваме нагласите на българите относно членството ни в ЕС и НАТО, както и мнението им относно евентуалните промени в начина на функциониране на Европейския съюз.

59% от българите биха гласували за оставането на България в Европейския съюз при евентуален референдум, а една пета за напускане. При идентичен въпрос за НАТО, близо половината (49%) ще гласуват за оставането на България във Северноатлантическия алианс срещу 24%, които смятат, че страната ни трябва да го напусне. И при двата въпроса, симпатизантите на БСП са силно нюансирани от общата картина, като на въпроса за ЕС са разполовени, докато при този за НАТО доминира мнението, че България трябва да напусне Северноатлантическия пакт.

Различните идеи в последните месеци за промяна в начина на функциониране на ЕС ни провокира да заложим въпроси свързани именно с тази тема. 40% от българите смятат, че ЕС има нужда от съществена промяна в начина си на функциониране, а 29% – от малка промяна. Само 7% от всички интервюирани са на мнение, че ЕС няма нужда от промяна.

На две равни части са разделени българите по въпроса дали ЕС трябва да се стреми към по-силна интеграция между различните страни-членки (35%) или трябва да се даде повече власт на националните държави (36%).

През целия период на българското председателство на Съвета на ЕС, изследователски център „Тренд“ всеки месец тестваше в проучванията си интереса на българите към него и оценката за това дали България се справя или не.

Една от тенденциите, които отчитаме, е че в началото на председателството българите са имали по-сериозен интерес към него, като през януари по-голямата част са следили новините свързани с председателството (53%), а 43% не са. В последния месец структурата е обърната – 56% декларират, че не следят новини свързани с председателството, а 40% следят. Данните са логични предвид факта, че в хода на председателството темата до голяма степен се превърна във фонова и първоначалният интерес охладня.

41% са на мнение, че България се справя с председателството на Съвета на ЕС, докато 19% са на обратното мнение, като и тук се забелязва определена динамика в сравнение с началото на годината без да води до структурни различия в мнението на българите. От демографските разбивки ясно личи, че основната част от деклариралите, че България не се справя с председателството, са симпатизантите на БСП. Динамиката сред различните електорати се дължи преди всичко на факта, че именно българското правителство стои в центъра на организацията и събитията на председателството и това няма как да не срещне негативна реакция сред привържениците на основната опозиционна сила.

Електоралната картина в България продължава да не отбелязва съществена промяна. ГЕРБ продължава да запазва лидерската си позиция с малко над 3% преднина пред основния си опонент в лицето на БСП. Структурата на предпочитанията се запазва сходна вече повече от година.

 

Изследователски център „Тренд“ носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на сайта и официалната си страница във Фейсбук, но не и за по-нататъшното избирателно публикуване или интерпретиране от трети страни.

Share This