+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите относно зодии, хороскопи, сънища (август 2018)

31% от българите вярват в зодиите, а 39% е делът на българите, които вярват в тълкуването на сънища.

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1006 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 1 – 10 август 2018 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

 

В продължение на проучването „Нагласите на българите по отношение на вярвания, конспирации и суеверия“, реализирано през март 2018 г., Изследователски център „Тренд“ тества нагласите на българите по темите свързани с зодии, хороскопи, тълкуване на сънища и различни практики и вярвания.

31% от българите посочват, че вярват в зодиите. Делът на жените (48%) е значително по-голям от делът на мъжете, които споделят това мнение – 13%. Данните сочат, че по отношение на тестваните въпроси в това проучване, най-съществена динамика в демографските характеристики се отчита по отношение на пола. Впечатление прави, че близо 40% от хората с висше образование също вярват в зодиите. Близо две трети от българите са на обратното мнение – не вярват в зодиите.

По отношение на мнението относно съвместимост между зодиите, то 28% посочват, че вярват, че хората са съвместими на база на техните зодии, докато близо две трети са на обратното мнение. Отново делът на жените, които вярват в съвместимостта между хората на база на  зодиакалния им знак, е значително по-голям от този на мъжете – 44% от жените спрямо  11% от мъжете.

Темата за зодиите е пряко свързана с хороскопите. Близо една трета от хората вярват в хороскопите, като отново се запазва разликата между половете – 45% от жените вярват на хороскопи, докато процентът при мъжете е 11%. 35% от българите посочват, че четат своя хороскоп, независимо дали вярват или не вярват в него. Малко над половината от жените посочват, че четат хороскопа си, докато делът на мъжете е едва 16%.

Посочилите, че четат хороскопа си, бяха попитани колко често го четат. 18% посочват, че го правят всеки ден, 36% няколко пъти седмично, а 19% – един път в седмицата. 24% от българите, които четат хороскопът си, го правят няколко пъти или един път в месеца.

Малко под половината от българите, които са посочили, че вярват в хороскопите, посочват, че са определяли свои действия на база на написаното в хороскопа им. Близо половината от жените, които вярват в хороскопите, са определяли действията си на база на написаното в тях. 43%, от вярващите в хороскопите, обаче посочват, че не действат спрямо написаното в тях.

Освен темата за зодии и хороскопи, в проучването бяха заложени въпроси свързани с определени вярвания и практики.

Една четвърт от българите вярват в гледането на кафе, като при жените този дял е 40%, а при мъжете едва 10% споделят това мнение.  Голям е делът на тези, които не вярват в този метод за предсказване – 69%.

Малко над 20% вярват в гледането на ръка, като при жените този дял е 33%, а при мъжете 9%. 72% от българите не вярват в гледането на ръка.

В гледането на карти вярват едва 19%. 30% от жените споделят, че вярват, докато при мъжете, които са на това мнение процентът е едва 8. 73% са на обратното мнение.

Намирането на стотинка като знак за късмет се споделя от 35% от хората. При тази опция се отчита повишаване на доверието при мъжете – 23% спрямо останалите тествани опции. Делът при жените отново запазва високи стойности – 45%. Делът на хората, които не вярват, че намирането на стотинка е знак за късмет, е 58%.

28% от хората са на мнение, че е лош късмет младоженецът да види булката преди сватбата. Отново при жените се отчита значително по-висок дял (38%) в подкрепа на твърдението за сметка от мъжете – 17%.  За 62% от българите не споделят суеверието, че булката не трябва да се вижда от страна на младоженеца преди сватбата.

Едва 10% от българите вярват, че е на лош късмет отварянето на чадър в затворено помещение. 78% споделят, че не вярват в това суеверие. Също толкова е делът (10%) на вярващите, че ходенето под стълба е на лош късмет. 77% от българите посочват, че не вярват в това суеверие.

На респондентите беше зададен въпрос, свързан с тълкуването на сънища. 39% от хората вярват, че сънищата могат да бъдат тълкувани, а близо половината са на обратното мнение. Отново  впечатление прави динамиката на данните по отношение на пола. Малко над две трети от българките вярват в тълкуването на сънища, докато при мъжете този дял е едва 17%.  20% от българите посочват, че проверяват в съновник какво означават сънищата им. Делът при жените е отново значително по-голям в сравнение с този при мъжете – 32% от жените и 7% за мъжете.

 

 

 

Share This