+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Нагласи на българите към зимния туристически сезон (декември 2018)

Над 650 хиляди българи планират да ходят на почивка в планина през тази зима. Над половината от пълнолетните българи (54%), оценяват като добри условията за зимен туризъм в България. Банско, Боровец и Пампорово са най-предпочитаните дестинации.

Реализация на изследванетоИзследователски център „Тренд“
Източник на финансиране: Вестник „24 часа“
Размер на извадка: 1007 ефективни интервюта на възраст 18+
ПредставителностЗа пълнолетното население на страната
Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“
Период на провеждане: 30 ноември – 6 декември 2018 г.
Тип извадка: Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация по региони
Размер на статистическата грешка: ±3.1%

12% или над 650 хиляди са пълнолетните българи, планиращи почивка в планината през тази зима с цел туризъм. 79% са тези, които не планират. Близо всеки десети (9%) декларира, че все още не е решил. Логично, най-младите възрастови групи между 18-29 г. и 30-39 г. в по-голяма степен планират почивка в планината тази зима.

Основната причина сред посочилите, че не планират да ходят на почивка тази зима, е липсата на финансови възможности (69%), като тук се регистрира и динамика спрямо образователния статус – тези с висше образование и живеещи в Столицата и областните центрове в по-малка степен изтъкват финансовия аргумент. 16% от не планиращите почивка тази зима, споделят, че не са ходили на почивка в планината повече от 10 години. Малко над една пета (23%) са тези, които не са ходили на почивка в планината повече от 20 години, като делът при хората над 60 години е осезаемо по-висок.  

83% от българите, които планират почивка тази зима, декларират, че ще отидат на планина в България. Един на всеки десет (11%) от пълнолетните българи планира така почивка в чужбина.

Банско е най-предпочитаната дестинация за зимен туризъм за над една трета (34%) от българите планиращи почивка, следван от Боровец (17%) и Пампорово (12%). В демографските разбивки, прави впечатление, че младите между 18 и 29 г. в най-голяма степен предпочитат Банско. Над половината от пълнолетните българи (54%), оценяват като добри условията за зимен туризъм в България, а едва 3% като лоши.

Водещият мотив за избор е цената на нощувките – 22%, а курортът е определящ за избора при 13% от българите. Цената на нощувките е в най-малка степен фактор за живеещите в София, което е обяснимо с оглед на по-високите доходи в Столицата. Всеки десети (10%), споделя, че се води от това да е „тихо и спокойно“, като това се отчита в по-висока степен при по-възрастните групи, за сметка на по-младите.

Повече от една трета (37%) от пълнолетните българи споделят мнението, че през последните години България става по-добро място за зимен туризъм, а едва 2% са на противоположното мнение. Близо една четвърт (24%) са на мнение, че няма промяна.

Малко над една четвърт (26%) от българите са на мнение, че са еднакво обслужвани и получават същото качество като чуждестранните туристи, докато по-голям дял (35%) са тези, които са на противоположното мнение. Голям е делът (38%) на тези, които не могат да преценят.

12% са и пълнолетните българи, които декларират, че практикуват зимни спортове. Прави впечатление, че зимните спортове са най-популярни сред възрастовите групи между 18-29 г. и 30-39 г. Зимните спортове са разпространени най-вече сред живеещите в Столицата, което може да бъде обяснено отново с доходите на живеещите в София, тъй като практикуването на зимни спортове изисква повече финансови средства. Голям е делът (81%) на практикуващите зимни спортове, които оценяват условията зимни спортове в България като добри, а отново едва 3% са тези, които ги смятат за лоши.

 

Share This