+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Здравни проблеми сред лекарското съсловие и работещото население (юни-юли 2020)

Близо половината от българските лекари са ставали жертва на вербална агресия, а 7% и на физическа. Всеки четвърти медик у нас с хипертония.

26 на сто от медиците у нас страдат от хипертония. За сравнение хипертония имат 15% сред работещите в други сектори у нас.

11% от лекарите имат и други хронични заболявания, докато при работещото население това са само 2%.

Демографските данни показват, че и в двете изследвани групи заболеваемостта има пряка връзка с възрастта.

Повече са и медиците, които отговарят, че изпитват психическо изтощение при работа. 47 на сто от тях имат психическа умора, докато това е проблем за 36 на сто от заетите в други сфери. Данните показват още, че лекарите между 40 и 60  години страдат най-много от психическо изтощение, като по-високи са стойностите при жените.

Тревожни са резултатите, свързани с агресията. Оказва се, че всеки втори лекар е бил жертва на вербална агресия по време на работа (48%). За сравнение всички останали професии са се сблъсквали с агресията в много по-малки мащаби (17%).  За физическа агресия споделят 7 на сто от лекарите, като за останалите професии този процент е два пъти по-малък – 3%.

Прави впечатление и продължителността на работната седмица.  Групата между 40 и 60 годишните работят най-много часове. Лекарите, които работят над 60 часа седмично, са близо 6 пъти повече в сравнение с хората, развиващи се в други професии.

Share This