Неизбежната катастрофа

Неизбежната катастрофа

Статията е публикувана в списание “Икономист” под същото заглавие Ако се вгледаме в обществените нагласи към образованието от Освобождението до наши дни, българинът дава мило и драго, за да изучи децата си. И днес не са малко случаите на семейства, които...