+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Данните, които позволяват да опознаем по-добре обществото, в което живеем

НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС:

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ

Специализирани проучвания в зависимост от потребностите на клиента. Задълбочената ни експертиза върху тенденциите в отделните обществени сфери осигурява допълнителна придадена стойност на проектите ни.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ

Изследователски център “Тренд” предлага на клиентите си да анализира запознатостта и нагласите на гражданите към публичните услуги, степента им на удовлетвореност, зоните на критика и конфликтните точки.

СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ

В съвременния свят социалната отговорност на правителствата, местни власти и компании е един от най-важните фактори за обществена подкрепа и доверие. Нарастващата чувствителност на гражданите към проблеми може да привлече хиляди в защита на дадена кауза, но може и да породи сериозни социални конфликти.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ИМИДЖОВИ КАМПАНИИ

Изследователски център “Тренд” предоставя възможността чрез комбинация от количествени и качествени методи да се сегментира определена целева група. Това ще позволи да се установят стартовите нагласи, както и да се проследи ефекта от дадената кампания. Този тип изследвания са в помощ на институциите, компаниите и организациите в стратегическото им планиране, съдействат за информирането и ангажирането на гражданите в техните инициативи.

Ние извършваме проучванията и Ви помагаме да вземете най-добрите решения.

Присъединете се към нашите доволни клиенти