+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ

Количествени методи

Количествените методи, приложени към професионално изготвени представителни извадки на различни целеви групи, дават възможност за извършване на широка гама от измервания на реалното състояние и тенденциите, които ще ви ориентират във вземането на най-ефективните решения.

Чрез тях можете да установите: потенциални или реални клиенти; аудитории, посетители; степен на удовлетвореност, подкрепа и лоялност; интерес към продукти, кампании и предавания; да оценявате ефективността от определени въздействия; да проследявате тенденции, да извършвате мониторинг на политики и рекламни кампании, да прогнозирате бъдещо поведение и развитие.

Ние можем да Ви предложим:

 • Ad Hoc проучвания /с еднократен, неповторим дизайн/;
 • Периодични /Tracking/ – с един и същ дизайн и определена повтаряемост във времето с цел да се проследяват тенденции в измененията;
 • Непрекъснати /Continuous/ – изследвания, които се провеждат с един и същ дизайн без прекъсване във времето.

Ние предлагаме:

 

Пряко стандартизирано интервю (CAPI – Computer-Assisted Personal Interview)

 • Подходящо за достигане до максимално широк кръг от представителна извадка за населението в цялата страна или за определени региони;
 • Въпросникът се попълва на таблет от обучени интервюери;
 • Възможност за тестване на всякакъв вид печатни материали и концепции;
 • Постоянен контрол върху реализирането на интервютата;
 • Постоянен контрол при изпълнението на извадката.

 

Пряко стандартизирано телефонно интервю  (CATI – Computer-Assisted Telephone Interview)

 • Подходящо за реализиране на експресни, кратки по времетраене проучвания сред разнообразни таргет групи;
 • Попълването на въпросника се извършва с компютър;
 • Въпросникът се попълва от обучени интервюери на агенцията;
 • Постоянен контрол върху реализирането на интервютата;
 • Постоянен контрол при изпълнението на извадката.

 

Стандартизирано онлайн интервю (СAWI – Computer-Assisted Web Interview)

 • Подходящо за реализиране на проучвания сред специфични таргет групи;
 • Подходящо за реализиране на проучвания по чувствителни теми;
 • Попълването на въпросника се извършва самостоятелно от респондента онлайн;
 • Възможност за тестване на всякакъв вид концепции, печатни, аудио и видео материали;
 • Постоянна актуализация на данните;
 • Контрол при изпълнението на извадката.