+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

КОИ СМЕ НИЕ?

„Тренд“ e една от водещите независими социологически агенции на българския пазар. Основана е през 2016 г. и е член на Европейската асоциация за социални и маркетингови проучвания (ESOMAR), Българската социологическа асоциация (БСА) и Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Основните полета на нашата дейност са в сферата на маркетинговите изследвания, демоскопските и социални проучвания, както и други сходни консултантски дейности.

Разполагаме с анкетьорска мрежа в цялата страна от над 250 интервюера и 27 регионални супервайзъра.

„Тренд“ се отличава с индивидуален подход спрямо нуждите на всеки клиент. Водещата ни цел е да предложим най-добрия инструментариум за провеждане на проучвания и анализ. С натрупания опит и професионалисти в екипа ни, „Тренд“ се старае да ориентира и да даде отговори на всички въпроси, които са важни за нашите клиенти и техния бизнес.

Успяхме да наложим и нов тренд в публичните проучвания в България, обръщайки по-сериозно внимание върху социалните и обществени въпроси, които стоят пред българите.

Амбицията ни е да продължим добрите традиции от предходните поколения и да надградим с нова визия и по-модерни практики при извършването на различните изследователски дейности.

В дейността си залагаме на тясно сътрудничество с мрежа от висококвалифицирани експерти, аналитични звена и агенции, както в България, така и в чужбина.

СЪОСНОВАТЕЛИ НА „ТРЕНД“

Евелина Славкова

Евелина Славкова

Социолог

С богат опит в електоралните, социални и маркетингови изследвания.

Димитър Ганев

Димитър Ганев

Политолог

Доктор по политология. Експерт в сферата на политическите изследвания и анализи.

Анастас Стефанов (1987-2022)

Анастас Стефанов (1987-2022)

Политолог