+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Аналитични продукти и политическо консултиране

Изследователски център “Тренд” има капацитет да изготвя:

 

  • Периодични (седмични/месечни), както и ситуационни политически анализи;
  • Концепции за политическо позициониране на политически партии и личности;
  • Стратегии за провеждане на предизборни кампании на национално и местно ниво;
  • Участие на експерти от екипа във формати тип “мозъчна атака”;
  • Социално-икономически и демографски анализи и прогнози на национално, регионално и общинско ниво;
  • Предварителни, междинни и последващи оценки на програми и стратегии на национално, регионално и общинско ниво.

Готови сте да работите с нас?

Share This